om Kunstplass | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter

| kommendetidligere

R

ART4UKR

12. mai 2022


**English below**
ONLINE AUKSJON: https://www.instagram.com/art4ukr/
@ART4UKR

De siste månedene har ART4UKR samlet inn verker fra over 40 kunstnere. Gjennom en Open Call har malerier, fotografier, skulpturer, tegninger og andre kunstverk blitt donert som et lite bidrag for å beskytte mennesker som lever i krig. Verkene som nå er samlet inn selges gjennom en kunstauksjon som vil finne sted på vår Instagramkonto: https://www.instagram.com/art4ukr/
Se reglene for budrunden under.

På Kunstplass den 12.mai blir det mulighet til å se verkene fysisk. Her blir det lansering av online auksjon, visning av filmer av ukrainske filmskapere og utstilling av de donerte verkene. Pengene som blir samlet inn vil gå til et nødstøtteinitiav drevet av Kyiv Biennial, en kunstorganisasjon som finner sted i Ukraina.

For mer info om nødstøtteinitiativet, les her: https://esi.kyivbiennial.org/en
Kyiv-Biennial er et internasjonalt forum for kunst, kunnskap og politikk som integrerer utstillinger og diskusjonsplattformer. Den inntar et tverrfaglig perspektiv i skjæringspunktet mellom humaniora, sosialt engasjert kunst og politisk aktivisme for å reflektere over de avgjørende spørsmålene i samtiden. Kyiv-Biennial er organisert av Visual Culture Research Center.

Siden de første dagene av Russlands invasjon, har Kyiv-Biennial arrangert nødstøtte-initiativ (ESI) for medlemmer av det kunstneriske og kulturelle fellesskapet i Ukraina. Hovedmålet er å støtte folk som blir igjen i landet og gi dem umiddelbar økonomisk hjelp. Ved å donere vil du bidra til å dekke de grunnleggende behovene til ukrainske kunstnere og kulturarbeidere og kostnadene forbundet med videreføring av kunstnerisk praksis. Kiev-Biennial finansierer også kunstresidensene i Ukraina som nå har utvidet deres kapasitet til å være vertskap for de som har flyktet fra krigssonene, og for å gi medlemmene av kultur-samfunnet et trygt sted å bo og jobbe. Dette er et ikke-voldelig, inkluderende og pasifistisk initiativ.

HVORDAN BY PÅ ART4UKR-AUKSJONEN
.
Auksjonen begynner Torsdag 12.mai 20:00
.
Auksjonen stenges mandag 16.mai klokken 23:59
.
Alle bud oppgis i NOK
.
Minimum budøkning = 100NOK
.
Budene oppgis KUN i kommentarfelt under aktuelt kunstverk. Alle nye bud må oppgis som ny kommentar IKKE ‘svar’ på andres kommentarer. Vi aksepterer ikke bud via DM eller e-post

Det blir mulighet til å se verkene fysisk på lanseringen av auksjonen på Kunstplass, Akersgata 1, Torsdag 12.mai 19-22!

Høystbydende vil bli kontaktet i forbindelse med betaling og avhenting av verk. Pengene overføres direkte til Kiyv Bienniale's støtteinitiativ: https://www.kyivbiennial.org/en. Kjøper må underskrive en kontrakt med kunstner vedrørende videresalg.

 

***
For the past months, ART4UKR has collected works from over 40 artists. Through an Open Call, paintings, photographs, sculptures, drawings and other works of art have been donated as a small contribution to protect people living in war. The works that have now been collected will be sold through an art auction that will take place digitally at our instagram profile: https://www.instagram.com/art4ukr/

At Kunstplass on 12 May, there will be an opportunity to know more about the project. There will be film screenings by artists in Ukraine, exhibition and an inauguration of the online auction. The money raised will go to an emergency aid initiative run by the Kyiv Biennial, an art organisation based in Ukraine. ART4UKR is an initiative that sprang from a desire to establish and express an artistic solidarity with the situation in Ukraine. The project focuses on full transparency. By working with the Kyiv Biennial, emergency aid is distributed directly, and we know that the money goes to those who need it.
The Kyiv Biennial is an international forum for art, knowledge and politics that integrates exhibitions and discussion platforms. It takes an interdisciplinary perspective at the intersection of the humanities, socially engaged art and political activism to reflect on the crucial issues of the day. The Kyiv Biennale is organized by the Visual Culture Research Center.

Since the first days of Russia’s invasion, the Kyiv Biennial has launched emergency aid for members of the artistic and cultural community in Ukraine. The main goal is to support people who remain in the country and to give them immediate financial help. In order for them to be able to continue the work, they are dependent on contributions from private donors as well as from partner institutions. Through their contact network, they have the opportunity to receive requests from people in need and to help them quickly. By donating, you will help cover the basic needs of Ukrainian artists and cultural workers and the costs associated with the continuation of artistic practice. The Kyiv Biennial also funds the art residences in Ukraine, which have now expanded their capacity to host those who had fled the war zones, and to provide members of the cultural community with a safe place to live and work. This is also a non-violent, inclusive and pacifist initiative.

On May 12, the event will open. Smaller works will be for sale and films created by Ukrainian contemporary artists will be shown, as well as the launch of an online auction with artworks made by young emerging artists, as well as established artists based in Norway. This will take place at Kunstplass, an idealistic, non-commercial and artist-run space.

 

 

 


 
 

Copyright: Kunstplass