om Kunstplass | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter

| kommendetidligere

  Om utstillingen| Tekst av Arve Rød

Shwan Dler Qaradaki
«HALO OF SHAME»
11. februar - 26. mars 2021

Kunstplass Contemporary Art [Oslo] har gleden av å ønske velkommen til Shwan Dler Qaradaki separatutstillingen «HALO OF SHAME» fra 11. februar til 26. mars 2021.

Shwan Dler Qaradaki (født 1977 i Suleimania i det irakiske Kurdistan) er årets festivalkunstner i forbindelse med HUMAN International Documentary Film Festival 2021.

Shwan Dler Qaradakis utstilling «HALO OF SHAME» tar utgangspunkt i hans egne og andres erfaringer med å leve under et diktaturstyresystem med å problematisere språktilhørighet med fokus på morsmål og frykt hos minoriteter. Vi vet alle at språk er viktig. Det er et menneskets rett å snakke sitt eget morsmål. Gjennom språk formidler vi meninger, tanker og følelser, kort sagt muligheten til å uttrykke oss. Ved å frata en person morsmålet sitt fratar man også en del av personens identitet, noe som igjen kan føre til at vedkommende føler seg fremmedgjort og det kan i tillegg skape et kulturelt hull hos den enkelte.

Qaradakis interesse for denne tematikken bunner i hans egen oppvekst i irakiske Kurdistan der han levde fram til han måtte flykte fra Saddams regime i 1997. Under oppveksten opplevde Qaradaki diktatorens ledelse og hans brutale maktbruk mot hvert eneste protestforsøk mot det strenge regime. Han ble vitne til at hans nesteldste bror Kamal ble arrestert og torturert i fengsel på grunn av hans ytringer om bruk av sitt eget morsmål. Da Kamal kom hjem igjen til familien opplevde de at handlingene han ble utsatt for i fengselet hadde ført til at broren forandret sin personlighet fra å være levende til å bli ble taus og innesluttet. Hjemme hvisket faren og moren til hverandre når de snakket om regimets kritiske forhold på sitt eget morsmål, kurdisk. Selv om ingen hørte hva de sa, fortsatte de å hviske i frykt for diktatoren.

Utstillingen er en integrert del av HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival sitt program. Dette er en filmfestival som bla. fokuserer på aktuell menneskerettighetsproblematikk. I tillegg til et omfattende filmprogram og festivalutstillingen på Kunstplass, arrangeres debatter, seminarer, forestillinger og samtaler, som tar opp og diskuterer viktige menneskerettighetsspørsmål. For mer info, se www.hrhw.no. Kunstplass samarbeider med filmfestivalen for 10. år på rad.


Kunstplass følger myndighetenes anbefalinger om smittevern som legger noen føringer for åpningen og arrangementet:
- For at publikum skal kunne holde minst én meters avstand begrenses antallet personer i utstillingen til maks 10 samtidig. Dette kan medføre noe venting i kø utenfor.
- Vi noterer navn og kontaktinformasjon til alle besøkende. Denne informasjonen vil bli oppbevart på en ansvarlig måte og slettet etter 10 dager.
- Vi følger myndighetenes anbefalinger til enhver tid og kan komme med endringer/avlysning hvis det blir nødvendig.

 

 

 

 
 

Copyright: Kunstplass]