om Kunstplass | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter

| kommendetidligere

 

SUBMERGED PORTAL

Velkommen til Submerged Portal - en gruppeutstilling om jordas komplekse økosystemer, og spesielt det grunnleggende elementet vann.

Kunstplass Contemporary Art [Oslo] // 12. – 20.desember 2020 – 6.-17. jan 2021 Kunstplass har reduserte åpeningstider grunnet koronaepidemien i januar 2021:
Åpingstider: lør - søn: 12:00 - 16:00

Kunstnere // Kristin Bergaust / Randi Nygård / Elin T. Sørensen / Tanja Thorjussen / Elly Stormer Vadseth
Kurator // Vibeke Hermanrud fra Kunstplass
DIGITAL OMVISNING: Har du ikke anledning til å besøke Kunstplass i Oslo, ta kontakt med Vibeke Hermanrud så avtaler vi tidspunkt for en digital omvisning i visningsrommet på Skype, Messenger eller Zoom. I januar gjelder dette kun i helgene.

Vi er alle kropper av vann, som er uatskillelig knyttet til andre vannkilder, de syv hav og alle andre levende organismer på tvers av tid, rom og landegrenser.

Vann er livgivende, men også knyttet til maktstrukturer og politikk. Verden opplever hyppige vannkriser som tørke, ferskvannsmangel, flom og forurensning. Inspirasjon til denne utstillingen er hentet bl.a. fra Astrida Neimanis’ hydrofeminisme og boken «Bodies of Water». Hydrofeminismen tilbyr oss en ny innfallsvinkel – eller portal om du vil - til å tolke økologisk etikk og interseksjonalitet.

Gjennom et tverrfaglig samarbeid, og med utgangspunkt i erfaring fra i Oslofjorden, har vi tatt tak i disse vanskelige og sammensatte problemstillingene. Gjennom video, tegning og installasjon gjenspeiler Submerged Portal fem interdisplinære kunstneres forhold og omsorg for miljøet og vannet som knytter oss sammen:

  • Kristin Bergaust er en kunstner, forsker og pedagog som tar oss med på en kunstnerisk forskningsekspedisjon i Oslofjorden.
  • Elly Stormer Vadseth glir i takt med brennmaneter i sin performancevideo Sensate Drifter(s) rett utenfor sitt hjemsted på Nærsnes i indre Oslofjord.
  • Randi Nygård har vendt tilbake til sin barndoms isbre, Folgefonnen, og laget frottager (kulltegninger) av isen. Isen er et arkiv som forteller historier om vårt miljø og klima.
  • Kunstner og landskapsarkitekt Elin T. Sørensen viser oss den tidløse skjønnheten til øresneglen i en video laget i samarbeid med arkeolog Petro Keene fra Sør-Afrika.
  • Tanja Thorjussens omsorg og respekt for alle skapningene i havet og naturen gjenspeiler seg i hennes tegninger og kunstverk.

For mer informasjon om utstillingen og kunstnerne - last ned utstillingskatalogen >>HER.. Katalogen er bygget opp som en liten antologi med kunstverk, dikt og tekster som på forskjellig vis omhandler vann og feminisme.

Kunstplass følger myndighetenes anbefalinger om smittevern som legger noen føringer. Vi følger myndighetenes anbefalinger til enhver tid og kan komme med endringer/avlysning hvis det blir nødvendig.

 

 

 

 
 

Copyright: Kunstplass]