om Kunstplass [10] | utstillinger & events | praktisk info  
twitter
| kommendetidligere

  om utstillingen | om kunstnerne | filmer

MARI RØYSAMB

Mari Røysamb jobber med tegning, foto, objekt og skulptur i varierende i størrelse tilpasset gallerirom og offentlige rom. Hun er opptatt av hverdagslige og eksistensielle tema som gravitasjon, letthet og tyngde. Hun er også opptatt av samtidigheten i hendelser, det nære, og det andre.

På Kunstplass 10 skal Røysamb bl.a. vise verket med tittelen ”u-båt”. Verket ble til i en prosess der kunstneren testet ut tilstander av skjørhet, fysisk og mental bevegelighet og tyngde. Denne kapslen beskytter, samtidig som gir en sterk følelse av klaustrofobi. Inni skulpturen er det i prinsippet plass til et menneske – så det er helt avgjørende at verket er 1:1 størrelse av et menneske og hult.

Mari Røysamb (f. 1964) er utdannet ved Statens Kunstakademi, Arkitekthøgskolen i Oslo og San Lorenzo i Firenze. Hun har tidligere hatt separatutstillinger hos bl.a. Kunstnerforbundet, Oslo Kunstforening og Rogaland kunstnersenter, hatt utstillingsprosjekt i samarbeid m. Eli K Kjønsberg i en tiårsperiode og deltatt på Høstutstillingen og Skulpturbiennalen flere ganger. Hun har hatt store kunstoppdrag i offentlige rom på sykehus, skoler og seinest på Skjold militærleir (se eksempel under). Hun er kjøpt inn av bl.a Norges Bank, Vestlandske kunstindustrimuseum og Norsk Kulturråd. Hun har mottatt stipend fra vederlagsfondet og utstillingsstipend fra Kulturrådet en rekke ganger. I 2011 mottok Røysamb Statens Garantiinntekt. 

www.mariroysamb.no

BENTE SOMMERFELDT-COLBERG

Kunstplass [10] har fulgt Bente Sommerfeldt-Colbergs kunstnerskap med interesse over flere år. Hennes verk består ofte av metall, glass, stoff eller andre materialer, som er koblet opp mot mekanikk/elektronikk som fører til at elementer beveger seg. Dette refereres gjerne til som kinetisk kunst. Hennes arbeider kjennetegnes ved å være assosiative. De refererer til ritualer og dveler ved handlingene de utfører. Arbeidene appellerer til gjenkjennelse, men åpner samtidig opp for nye sammenhenger og mangfoldige fortellinger. Det er motsetningsfylte verk som og kan gi en følelse av uro og ambivalens. Det mekaniske i arbeidene tilfører en ekstra animert dimensjonen som legger til rette for en nysgjerrighet, men også ofte en usikkerhet hos betrakteren. Det er som om hennes verk er egne vesener og som umiddelbart faller utenfor vår kontroll.

På Kunstplass 10 viser Sommerfeldt-Colberg ”Troubled Water” som er et flytende verdenskart av bladgull som pulserer svært langsomt. Den store skulpturen ”Tid” er inspirert av et timeglass. Timeglasset er tradisjonelt en visualisering av fortid, nåtid og fremtid. Verket «Tid» symboliserer både håp og usikkerhet der sanden renner ut over en glasskule og sprer seg rundt verket.

Bente Sommerfeldt-Colberg (født 1966) har sin utdannelse fra Vestlandske kunstakademi 1991-95. Hun har et stort antall separatutstillinger bak seg, bl.a. i Kunstnerforbundet, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Oslo Kunstforening, Kongsberg Kunstforening, Østfold Kunstnersenter og Soft galleri i Oslo. Hun har deltatt på mange kollektivutstillinger i inn- og utland, blant annet syv ganger på Høstutstillingen og to ganger på Skulpturbiennalen. Hennes kunst er innkjøpt av Hå Kommune, Sørlandets Kunstmuseum, Norsk kulturråd og Braathens SAFE, og hun har utført utsmykkinger til Universitetet i Tromsø og flere skoler. I 2004 mottok Sommerfeldt-Colberg Statens Garantiinntekt.

www.bentesommerfeldt-colberg.no

 

 

 

Copyright: Kunstplass [10]