om Kunstplass [10] | utstillinger & events | praktisk info  
twitter
| kommendetidligere

  om utstillingen | om kunstneren

Linn Cecilie Ulvins - Mot dette varme

Vernissage: Torsdag 29.10 kl. 18.00
Sted: Kunstplass [10], Rosteds gate 10 (kart)
Utstillingsperiode: 29.10. - 21.11. 2015
Åpningstider: ons - søn 13.00 – 17.00

Velkommen til Linn Cecilie Ulvins utstilling ”Mot dette varme” på Kunstplass [10].

Ulvins kunstprosjekt kretser rundt et forhold mellom et barn og en voksen, ei jente og en voksen kvinne. Et forhold der maktbalansen er ujevn på grunnav alder, og grensene for hva som er kjærlighet og hva som er overgrep tilsløres gjennom forventninger til kjønn, seksualitet og omsorgsroller.

Hvordan kommunisere om det du ikke har språk for, det ordløse, mening som tapes. Hvordan er språket om det som er fritt, akseptert, og det som er ufritt - den fries og den ufries.

I utstillingen på Kunstplass [10] viser Linn Cecilie Ulvin skulptur, et lydverk og flere todimensjonale arbeider.

Linn Cecilie Ulvin arbeider med installasjon, foto, tekst, lyd og performance knyttet til egen skjønnlitterær skriving. Ulvin arbeider sjangeroverskridende med koblinger både til billedkunst, litteratur- og teaterfeltet. I prosjektene hennes får innholdet uttrykke seg i bok og utstilling parallelt. Arbeidsmetoden blir en del av kunstverkene hun lager, og litteraturen hun skriver.

I lydverket Scene for spisebord tar Ulvin i bruk nye deler av det skjønnlitterære tekstuniverset hun har arbeidet med i lengre tid, i en iscenesettelse av en tekst mellom de to figurene Jenta og Kvinnen. I teksten sitter de i en spisesituasjon rundt et bord, i en slags kultiveringsøvelse eller lek om makt og roller, der Kvinnen forsøker å lære Jenta å spise med kniv og gaffel. Teksten settes i scene gjennom et lydopptak av en opplesning. Verket er referanseramme for flere andre verk i utstillingen, og et sted betrakteren kan orientere seg fra.

Linn Cecilie Ulvin utforsker relasjoner mellom tekst og visualitet, fiksjon og virkelighet, nåtid og fortid. Hun er interessert i oppbyggingen av arkiver, hvem og hva som inkluderes, og hvorfor og hvordan de bygger identitet. Tematisk forsker hun på kjærlighet, alder, skam, omsorg, seksualitet, forandring, natur, historie m.m. og er opptatt av makt og kontroll, overgriper og offer, på relasjonelt plan og i samfunnet for øvrig.

- Jeg ser på spillerommet som definerer grensene for kjønn og seksuell identitet, gjennom handlinger og etiske dilemmaer hvor dette blir satt på spill og arbeider med å utvikle de fortellingene jeg er interessert i, som inkluderer en fortid og en framtid, som motsetter seg et lineært løp, og unndrar seg konklusjoner, sier Linn Cecilie Ulvin.

Kontaktperson:
Kunstplass [10], Vibeke Hermanrud, mob 90 11 64 93, vibeke@kunstplass.no

Følg med på hva som skjer på facebook .

 

 

 

Copyright: Kunstplass [10]