om kunstplass 5 | utstillinger & events | praktisk info  
twitter
| kommendetidligere

 

om utstillingen | om Alexander Grüner |om Anders Hoff | tekst av Jo Røislien

Utdrag av
The Ballad of Reading Gaol
by C.3.3 (Oscar Wilde, 1898)

Yet each man kills the thing he loves
By each let this be heard,
Some do it with a bitter look,
Some with a flattering word,
The coward does it with a kiss,
The brave man with a sword!

Some kill their love when they are young,
And some when they are old;
Some strangle with the hands of Lust,
Some with the hands of Gold:
The kindest use a knife, because
The dead so soon grow cold.

Some love too little, some too long,
Some sell, and others buy;
Some do the deed with many tears,
And some without a sigh:
For each man kills the thing he loves,
Yet each man does not die.


ALEXANDER GRÜNER
”Cartharsis - Yet Each Man Kills The Thing He Loves"

ALEXANDER GRÜNER jobber med kunsthåndverk som konseptuell, kontemporær kunst. Han har forankring i det tekstile materialet, og beveger seg i uventede og nye retninger.

På -kunstplass 5 viser Grüner installasjonen ”Catharsis - Yet Each Man Kills The Thing He Loves”, som henspiller på tre vers fra ”The Ballad of The Reading Gaol” etter C.3.3 (Oscar Wilde). Arbeidet består av rundt 18.000 spoler som er plassert i en 20 meter lang installasjon som bølger seg gjennom visningsrommet.

”Jeg er inspirert av Oscar Wildes dramatiske liv, og hadde lyst til å gjøre noe med et av diktene hans. Catharsis (renselse) speiler en dobbelthet knyttet til både den omfattende og systematiske arbeidsprosessen, men også til hvordan homofile har blitt "renset" bort fra Oscar Wildes tid, til det som skjer globalt i dag, som f.eks den nylig vedtatte loven mot homofile i Uganda.”

Språk er et system som kan visualiseres. Ved å ta dette diktet ut av sin sammenheng, åpner Grüner andre rom. Diktet består av 109 vers av seks linjer hver. Grüner har oversatt versene til morse bestående av rytmiske kombinasjoner av prikker, streker og mellomrom. For hver strek lager han en slags spole. Plasseringen av strekene i kodesystemet angir plasseringen av spolene i den romlige installasjonen. Grüner har underkastet seg dette systemet og skaper, med en omtenksomhet for materialet, et særdeles vakkert og annerledes verk.

Alexander Grüner er oppvokst i Guatemala og er utdannet ved Tekstilhögskolan i Borås og KHIO i Oslo. Han har hatt flere separatutstillinger bl.a. på Galleri Ram, IKM, Format og Buskerud Kunstsenter. Han underviser på HDK vid Steneby (Høgskolen for Design og kunsthåndverk ved Steneby, ved Universitetet i Gøteborg) og hatt utsmykningsoppdrag i Halden fengsel. I 2002 ble Grüner tildelt kunsthåndverksprisen, TRIENNALE 2002. Han er medlem av NBK / NTK og BOA. www.alexandergruner.com

 

 

Åpningstider:
onsdag-fredag kl. 13:00 til 18:00 - lørdag-søndag kl. 13:00 til 16:00

Følg med på hva som skjer på -kunstplass 5:
"lik" oss på facebook .

 

 

 

Copyright: -kunstplass 5