om kunstplass 5 | utstillinger & events | praktisk info ||  
| kommendetidligere

 

om utstillingen | om Marisa Ferreira | CV | Tekst av Jo Røislien

Kunst + matematikk

av Jo Røislien, 22. aug 2012

Matematikk handler ikke om brøkregning, eller om x og y. Matematikk handler om regler, og om å utforske konsekvensen av å følge disse reglene. Hvis vi lager en tallrekke der hvert tall i rekka er summen av de to foregående, hvilke egenskaper vil en slik tallrekke ha? Hvilke geometriske figurer kan vi lage om vi bare bruker en passer? Slike intellektuelle øvelser er i utgangspunktet løsrevet fra verden omkring, men til tross for det har matematikken vist seg å være et uvurderlig verktøy for å få økt innsikt i verden vi lever i.

Selv om det kan virke langt fra matematikkens stramme logikk til kunstens tilsynelatende frihet, ligger den samme underliggende mekanismen og lurer. På samme måte som matematikere utforsker konsekvensene av matematiske regler, setter kunstnere opp sine regler og utforsker rommet de danner. Resultatet, kunstverket, er noe man kan se, sanse, høre, føle. Et resultat av en intellektuell øvelse som gir økt innsikt i verden vi lever i. Valget av regler får direkte konsekvenser for uttrykket, men der alle matematiker må forholde seg til de samme reglene, kan kunstnere skaffe seg mer armslag. Noen regler er absolutte, mens andre kan byttes ut, bøyes og brytes. Denne blandingen av fast og flytende finner vi igjen i matematisk sannsynlighetsregning. Terningkast som fenomen kan beskrives med matematiske ligninger, men resultatet av det neste kastet er like fullt ukjent, fram til det faktisk skjer. Det neste terningkastet befinner seg i et rom definert av matematiske regler, men tiden henger foran som et slør, inntil kastet er utført. Det generelle og det spesielle er både to sider av samme sak og prinsipielle forskjeller. Denne udefinerbarheten i tid og rom finner vi også igjen på atomnivå, der regler som Heissenbergs usikkerhetsrelasjon regjerer: den matematiske parallellen til en kikkert.

Du kan ikke vite alt om alt på en gang. Det finnes ikke noe som heter ’bredt fokus’. Du må velge. Som observatør er du en del av det du observerer. Det er en direkte konsekvens av matematikkens regler.

 

 

 

 

Jo om seg selv:
Jeg er forsker, tenker, biostatistiker. Jeg har hår som et norsk skogstroll, drikker pulverkaffe med melk, og synes gårsdagen er sterkt overvurdert.

Sammen med TV-produksjons-selskapet Teddy TV var jeg med å lage suksess-TV-serien "Siffer" for NRK: En infotainment-TV-serie om tall, matematikk og statistikk for folk flest som ble sendt på NRK1 høsten 2011.

http://joroislien.no/

 

 
 

Copyright: -kunstplass 5