om kunstplass 5 | utstillinger & events | praktisk info ||  
| kommendetidligere

 

om utstillingen | om Mona Orstad Hansen | CV | tekst av Maiken E. Winum

Into The Light

Bak malerienes sterke tilstedeværelse aner man noe skjørt som beveger seg mot et kaos. I det dynamiske samspillet, mellom myke former som opponerer mot skarpe konturer, oppstår en bevegelig billedflate. Der hvor noe åpner seg, brytes noe annet ned og blir skjult. I dette landskapet av harmoni og dissonans er det noe som tilsynelatende vokser fritt, og man aner en vilje til å bryte ut av begrensingene. Under malerienes energirike fremtoning oppdages en sfære, hvor de motstridende elementene sammen skaper en balanserende ro. De resistente formene man møter ved første øyekast, viser seg å avdekke et abstrakt - surrealistisk univers.

Mona Orstad Hansens malerier er oppslukende og insisterende, men iblandet denne besluttsomheten kan man skimte en varhet - en oppveiende bevisstgjøring over balansekunstens nødvendighet.
 

Maiken E. Winum
Kunst og kulturviter

 

Behind the strong presence of the paintings one recognizes something fragile that tends towards chaos. In the dynamic interaction between soft forms opposing sharp contours, a moving picture plane occurs. While something is opened up, other elements are broken down and hidden. In this landscape of harmony and dissonance there is something apparently growing freely; one recognizes a will to break out from limitations. Underneath the energy-rich appearance one discovers a sphere, where incompatible elements together create a balancing concord. The resistant forms one meets at first glance actually reveal an abstract surrealistic universe.

Mona Orstad Hansen’s paintings are immersive and insisting, but mixed into this determination one can distinguish sensitivity – a prevailing awareness of the necessity of balance.

Maiken E. Winum
Art and cultural analyst

(Translated by Martin Worts)

 

 
 

Copyright: -kunstplass 5