om kunstplass 5 | utstillinger & events | praktisk info ||  
| kommendetidligere

 

om utstillingen | om Mona Orstad Hansen | CV | tekst av Maiken E. Winum

Into the light, 2012 (148 x 114 cm)

Om Mona Orstad Hansen

Mona Orstad Hansen (1976) er kunstner og arbeider med en samtidsversjon av abstrakt maleri, i tillegg til relasjonelle prosjekter. Hun har studert ved Kunstakademiet i Trondheim og tatt en Bachelor med First Class Honours Degree, ved Robert Gordon University i Aberdeen.

Orstad Hansen har hatt flere separatutstillinger, blant annet: Structures By The Sea, Galleri Sult (2011), Stavanger og Nature Breaking Through, Galleri LNM (2010), Oslo. Av kollektivutstillinger kan man nevne Høstutstillingen 2011, Kunstnernes hus, Oslo, Kakofoni, Kunstmuseet KUBE, Ålesund, samt Desember Salon, Project 0047 i Berlin.

Kunstneren var en av initiativtakerne til Rogaland kunstsenters Grasrota-prosjekt og kunstprosjektet Freeride – utopisk bysykkelordning for Stavanger. Disse prosjektene hadde som mål å bygge bro mellom utopi og virkelighet, mellom kunsten og samfunnet.

I 2009 var hun på 6 måneders residency i Paris ved Cité Internationale des Arts, Ingrid Lindbäck Langaards stiftelse. Orstad Hansen har mottatt en rekke stipender, inkludert 2- årig arbeidsstipend yngre kunstnere. Maleriene er blitt kjøpt inn av institusjoner som Stavanger Kunstmuseum, Norges bank og av private samlinger. I 2011 ble Orstad Hansen tildelt prisen: Årets Stavangerkunstner 2011, av Stavanger kommune.

http://monaorstad.com/

Mona Orstad Hansen (1976) is a visual artist. She works essentially with developing a contemporary abstract painting, but also with relational aesthetics dealing with the environment. She studied at the Art Academy in Trondheim (Norway) and has a Bachelor of Arts with First Class Honours, Robert Gordon University in Aberdeen.
The most recent solo exhibitions are: Structures By The Sea, Galleri Sult (2011), Stavanger and Nature Breaking Through, Galleri LNM (2010), Oslo. Selected group exhibitions: The Annual Autumn Exhibition 2011, Kunstnernes Hus, Oslo, Kakofoni, Art Museum KUBE, Ålesund and Desember Salon, Project 0047, Berlin.  
Moving back to Stavanger (Norway) in 2005 she initiated the Grasroot Projects at Rogaland Art Center. Starting with the making of a park (2008) and Freeride – Utopian Bicycle for Stavanger (2009). The Grassroots is a continuously growing project investigating the interface between art, environment and democracy.  
In 2009 she was on a 6 months residency in Paris at Cité Internationale des Arts, The Ingrid Lindbäck Langaard Foundation. Orstad Hansen has received several grants, including a 2- year working grant. Her work has been commissioned by institutions such as: Stavanger Art Museum, The Norwegian Bank and private collections. In 2011 Orstad Hansen was given the prize and title: The Artist of the Year 2011 in Stavanger. 

 
 

Copyright: -kunstplass 5