om Kunstplass [10] | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter
daglig drift |  kunstfaglig utvalg

 

 


Vibeke Hermanrud og Henriette Stensdal etablerte Kunstplass[10] i Oslo i 2012. Dette bildet ble tatt utenfor visningsstedet i Rosteds gate 10 i september 2015.

om Kunstplass

Kunstplass- Contemporary Art[Oslo] er et visningssted for samtidskunst som siden det ble etablert i 2012. Årlig arrangeres 8-10 utstillinger og et mangfold av events.

Kunstplass er registrert som en idealistisk, ikke-kommersiell og kunstnerstyrt forening. I tråd med formålet skal Kunstplass [10]: 
-  være et kreativt og nyskapende visningssted for samtidskunst med høy kvalitet.
-  spesielt fremmer yngre kunstnere.
-  stimulere til økt interesse for, og kjennskap til samtidskunst.
-  verne om kunstnernes ytringsfrihet.

Utstillingsvirksomheten er dynamisk og i stadig endring. Virksomheten vår består av utstillinger og prosjekter av lengere varighet, og kortere event i form av performance, kunstnerdialoger og prosessuelle kunstverk, m.m. Vi ønsker en variasjon i kunsteriske uttrykk.

Det legges opp til interaksjon og kommunikasjon med publikum, og vi ønsker å utfordre og overraske de besøkende - gjerne med en feministisk, queer og politisk brodd.

Kunstplass [10] endret i januar 2015 navn fra ”-kunstplass 5” i forbindelse med flytting fra Olaf Ryes Plass 5 til nye lokaler i Rosteds gate 10.  

Prosjekt- og arrangørstøtte
Siden oppstart har Kunstplass [10] mottatt prosjektstøtte fra Kulturetaten, Kulturrådet, Fritt Ord, Kulturrådet, Office for Contemporary Art Norway (OCA) og frivillige organisasjoner. Fra 2016 har Kunstplass mottatt arrangørstøtte fra Kulturrådet.

 

daglig drift av Kunstplass [10]

Henriette Stensdal og Vibeke Hermanrud er initiativtakere og driver Kunstplass [10].

  • HENRIETTE STENSDAL er reproteknikker og grafisk designer. Hun har tidligere jobbet som grafisk designer og illustratør i reklamebyrået Bonanza og som reproteknikker i Egmont Publishing. I 2014/15 studerte hun kuratorarbeid på Høyskolen i Bø, Telemark.
  • VIBEKE HERMANRUD er kunstner og designer. Jobber for Bjørvika Utvikling AS med kommunikasjon og koordinering av kunst i de offentlige rommene i Bjørvika. Lang erfaring fra internasjonalt solidaritets- og bistandsarbeid. (www.artflow.no)

kunstfaglig utvalg

Kunstplass [10] har et kunstfaglig utvalg som vurderer fremtidige utstillingskonsepter/kunstnere. Utvalget består for tiden av Sara Christensen, Kristin Sæterdal og initiativtakerne.

Kort om utvalgets nåværende og tidligere medlemmer:

  • KRISTIN SÆTERDAL (2015 - ) er Høgskolekandidat i Billedvev form og farge fra Høgskolen i Oslo. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på gruppeutstillinger i inn- og utland. Har hatt flere oppdrag med kunst i offentlige rom. www.kristinsaeterdal.com
  • SARA CHRISTENSEN (2014 - ) er utdannet på kunstakademiene i Wien og Oslo, med master fra sistnevnte i 2010. Hun har en omfattende utstillingsvirksomhet, har kuratert flere gruppeutstillinger og vært representant i mange juryer og utvalg, som juryen i Høstutstillingen 2014/15. Hun er kjøpt inn av bl.a. Kulturrådet, Nasjonalmuseet og Vestlandske kunstindustrimuseum. www.sarachristensen.net
  • LILL-ANN CHEPSTOW-LUSTY (2015) er fotograf. I 2014 kuraterte hun Kulturhistorisk museums 1914-årsjubileumsutstilling "Ja vi elsker frihet". Hun har hatt en rekke utstillinger rundt omkring i Norge og England de siste 30 årene og har gitt ut flere bøker/publikasjoner. www.lusty.no

  • FADLABI (2014-2016) er utdannet på Kunstakademiet i Oslo. Han har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland som bl.a. på "I wish this was a song" på Samtidskunstmuseet, Sharjah Biennial 11 og Bergen Assembly 2013. Fadlabi har nylig åpnet Khartom Contemporary og var instrumentell i å arrangere One Night Only. www.fadlabi.com
  • LINN ULVIN (2012-2014) er utdannet billedkunstner, forfatter og i skuespill/regi. Hun arbeider med tekst, installasjon og performance. Hun kuraterer utstillinger, utfører konsulent- og undervisningsoppdrag i kulturfeltet
    www.linnulvin.com
  • TONJE GJEVJON (2012-2013) er billed- og performancekunstner. Uteksaminerte fra Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet i 1999. Hun er styreleder for Akershus Kunstsenter. www.hungryhearts.no
 
 

Copyright: Kunstplass [10]