om Kunstplass | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter
daglig drift |  kunstfaglig utvalg | Kunst i Kvadraturen

 

PS: Kunstplass flyttet til AKERSGATA 1-1-2020


Velkommen til Tordenskiolds gate 12 (inngang fra Rosenkrantz gate) to kvartal fra Rådhuset.


Vibeke Hermanrud og Henriette Stensdal etablerte Kunstplass i Oslo i 2012.
Dette bildet ble tatt utenfor visningsstedet i Rosteds gate 10 i september 2015.

PS: Kunstplass flyttet til AKERSGATA 1 1.1.2020

om Kunstplass Contemporary Art [Oslo]

Kunstplass Contemporary Art [Oslo] er et visningssted for samtidskunst som ble etablert i 2012.

Det legges opp til interaksjon og kommunikasjon med publikum, og vi ønsker å utfordre og overraske de besøkende med utstillinger og events - gjerne med en feministisk, queer og politisk brodd.

Kunstplass er registrert som en idealistisk, ikke-kommersiell og kunstnerstyrt forening. I tråd med formålet skal Kunstplass: 
-  være et kreativt og nyskapende visningssted for samtidskunst med høy kvalitet.
-  spesielt fremmer yngre kunstnere.
-  stimulere til økt interesse for, og kjennskap til samtidskunst.
-  verne om kunstnernes ytringsfrihet.

Utstillingsvirksomheten er dynamisk og i stadig endring. Virksomheten vår består av utstillinger og prosjekter av lengere varighet, og kortere event i form av performance, kunstnerdialoger og prosessuelle kunstverk, m.m. Vi ønsker en variasjon i kunsteriske uttrykk.

Kunstplass - Contemporary Art [Oslo] endret i 2018 ifbm flytting fra Rosteds gate 10 (Kunstplass [10]) og i 2015 ”-kunstplass 5” i forbindelse med flytting fra Olaf Ryes Plass 5 på Grünerløkka.

Prosjekt- og arrangørstøtte
Siden oppstart har Kunstplass mottatt prosjektstøtte fra Kulturetaten, Kulturrådet, Fritt Ord, Kulturrådet, Office for Contemporary Art Norway (OCA) og frivillige organisasjoner. Fra 2016 har Kunstplass mottatt arrangørstøtte fra Kulturrådet.

Kunst i Kvadraturen

Kunst i Kvadraturen (Oslo Art District) er et uformelt nettverk som består av; Tegnerforbundet, Galleri Soft, Galleri Format Oslo, LNM, Oslo Kunstforening, Kunsthåndverkerne, Kunstnerforbundet, Kunstplass, Kunstverket, Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design og Norske Grafikere. Følg oss på Facebook.

daglig drift av Kunstplass

Henriette Stensdal og Vibeke Hermanrud er initiativtakere og driver Kunstplass.

  • HENRIETTE STENSDAL er reproteknikker og grafisk designer. Hun har tidligere jobbet som grafisk designer og illustratør i reklamebyrået Bonanza og som reproteknikker i Egmont Publishing. I 2014/15 studerte hun kuratorarbeid på Høyskolen i Bø, Telemark.
  • VIBEKE HERMANRUD er kunstner og designer. Jobber for Bjørvika Utvikling AS med kommunikasjon og koordinering av kunst i de offentlige rommene i Bjørvika. Lang erfaring fra internasjonalt solidaritets- og bistandsarbeid. (www.artflow.no)

kunstfaglig utvalg

Kunstplass har et kunstfaglig utvalg som vurderer fremtidige utstillingskonsepter/kunstnere. Utvalget består for tiden av Sara Christensen, Kristin Sæterdal og initiativtakerne.

Kort om utvalgets nåværende og tidligere medlemmer:

  • KRISTIN SÆTERDAL (2015 - ) er Høgskolekandidat i Billedvev form og farge fra Høgskolen i Oslo. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på gruppeutstillinger i inn- og utland. Har hatt flere oppdrag med kunst i offentlige rom. www.kristinsaeterdal.com
  • SARA CHRISTENSEN (2014 - ) er utdannet på kunstakademiene i Wien og Oslo, med master fra sistnevnte i 2010. Hun har en omfattende utstillingsvirksomhet, har kuratert flere gruppeutstillinger og vært representant i mange juryer og utvalg, som juryen i Høstutstillingen 2014/15. Hun er kjøpt inn av bl.a. Kulturrådet, Nasjonalmuseet og Vestlandske kunstindustrimuseum. www.sarachristensen.net
  • LILL-ANN CHEPSTOW-LUSTY (2015-2016) er fotograf. I 2014 kuraterte hun Kulturhistorisk museums 1914-årsjubileumsutstilling "Ja vi elsker frihet". Hun har hatt en rekke utstillinger rundt omkring i Norge og England de siste 30 årene og har gitt ut flere bøker/publikasjoner. www.lusty.no

  • FADLABI (2014-2016) er utdannet på Kunstakademiet i Oslo. Han har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland som bl.a. på "I wish this was a song" på Samtidskunstmuseet, Sharjah Biennial 11 og Bergen Assembly 2013. Fadlabi har nylig åpnet Khartom Contemporary og var instrumentell i å arrangere One Night Only. www.fadlabi.com
  • LINN ULVIN (2012-2014) er utdannet billedkunstner, forfatter og i skuespill/regi. Hun arbeider med tekst, installasjon og performance. Hun kuraterer utstillinger, utfører konsulent- og undervisningsoppdrag i kulturfeltet
    www.linnulvin.com
  • TONJE GJEVJON (2012-2013) er billed- og performancekunstner. Uteksaminerte fra Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet i 1999. Hun er styreleder for Akershus Kunstsenter. www.hungryhearts.no
 
 

Copyright: Kunstplass [10]